Historia

Śląskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Płetwonurków

prowadzi działalność od września 2003 roku. Spotykamy się w basenie Miejskiego Zakładu Kąpielowego w Zabrzu w każdy wtorek o godzinie 20.00. Zajęcia trwają dwie godziny. Stowarzyszenie powstało dzięki inicjatywie Ryszarda „Maćka” Madeja. Działamy i szkolimy zgodnie ze standardami HSA (Handicapped Scuba Assotiation). Mamy w swoich szeregach pięciu instruktorów i liczne grono pomocników. Regularnie współpracujemy z zawodowym fizjoterapeutą. Wszyscy wykonujemy swoją pracę nieodpłatnie. Jesteśmy jednym z trzech regularnie działających  ośrodków w kraju.


W naszych zajęciach biorą udział osoby z różnym stopniem i rodzajem niepełnosprawności ruchowej. Okazuje się, że jest niewiele rodzajów niepełnosprawności, które eliminują z nurkowania. Wyłączone są np. osoby z niepełnosprawnością umysłową oraz po zabiegach chirurgicznych na otwartej klatce piersiowej oraz czaszce. Kwalifikację prowadzi lekarz klubowy, certyfikowany przy HSA. Ćwiczymy z paraplegikami (osobami na wózkach inwalidzkich) oraz osobami z różnymi rodzajami niedorozwojów i dysfunkcji ruchowych a także z głuchoniemymi. Wszystkie ćwiczenia w wodzie odbywają się z pełną asekuracją – każdy z ćwiczących trenuje indywidualnie z „własnym” instruktorem, pomocnikiem lub fizjoterapeutą. Choć przywiązujemy dużą wagę do zajęć basenowych w sezonie letni organizujemy również zajęcia na wodach otwartych. Uczymy pływać, doskonalimy umiejętność pływania u osób, które wcześniej miały już kontakt z wodą , uczymy nurkować i doskonalimy  elementy techniki nurkowej. Liczba wyszkolonych przez nas niepełnosprawnych płetwonurków co roku wzrasta. Wszechstronne przygotowanie basenowe oprócz dobrej podstawy do nurkowania w sprzęcie, pozwala naszym podopiecznym uzyskiwać pozytywne efekty rehabilitacyjne oraz utrzymać dobrą kondycję fizyczną. Problemy z jakimi stykamy się w tej pracy wynikają z ograniczeń jakie są udziałem osoby niepełnosprawnej. Począwszy od opanowania naturalnego lęku przed wodą a skończywszy na pokonaniu trudności w obsłudze sprzętu

Staramy się korzystać z doświadczeń innych dlatego między innymi zapraszamy do udziału w naszych zajęciach instruktorów z innych ośrodków. Mamy wielkie plany i siły do ich realizacji. Dla członków Stowarzyszenia organizujemy wyjazdy na wody otwarte. Prowadzimy też bardziej intensywne formy zajęć na tygodniowych obozach szkoleniowo-integracyjnych w najpiękniejszych zakątkach naszego kraju. W planach mamy również zagraniczne wyprawy nurkowe.


Poprzez zajęcia pływackie i naukę nurkowania wspomagamy rehabilitację ruchowa. Tworzy to podstawę do szeroko rozumianej integracji społecznej osób niepełnosprawnych. Jakkolwiek samo nurkowanie sprawia nam wiele radości to jest ono zaledwie środkiem do poprawy samooceny i wzrostu wiary we własne siły. Właśnie pobudzenie “apetytu na życie” jest tym efektem, który cieszy nas najbardziej.