Nurkowanie w AQUADROM

Bardzo krótka relacja, z bardzo udanej wycieczki do kompleksu rekreacyjnego AQUADROM w Rudzie Śląskiej. Zajęcia te możliwe były dzięki wsparciu DB Cargo Polska SA oraz świetnej organizacji Darka. Chcemy również ogromnie podziękować instruktorom z zaprzyjaźnionego Centrum Nurkowego Hydrozagadka z Katowic oraz Romuald Kociński, którzy uczestniczyli w naszych zajęciach i zrobili intro odważnym dziewczynom z DB Cargo – Kasi i Magdzie.